Peritu-txosten psikografologikoak

Psikografologiak grafismoaren bidez nortasunaren ezagutza sakona lortzea ahalbidetzen du, eta, horrela, besteak beste, eskribauaren nortasunaren ezaugarriei, emozioei, adimenari eta gaitasun profesionalei buruzko informazioa lortzen du.

Peritu-txosten psikografologikoa eskuz idatzitako dokumentu bat aztertzean datza, egilearen nortasunari buruzko azterketa bat egiteko. Txosten horrek irizpen bat eta ondorioak biltzen ditu, epaileari erabakiak hartzen laguntzeko. Askotan, peritu-txosten psikografologikoa Justizia Auzitegiaren aurrean froga erabakigarria izaten da.

Zehazki, auzitegiko txosten psikografologiko batek honako hauek ahalbidetzen ditu:

Egilearen nortasun-ezaugarriak edo profil psikologikoa ezagutzea. Anonimoen kasuan, besteak beste, azterketa hori egin behar izatea ohikoa da.

Idazketa egiteko unean pertsona zein aldartetan zegoen jakitea. Suizidio-karten kasuan, adibidez, erabiltzen da.

Patologiak edo kontzientzian izan daitezkeen alterazioak identifikatzea. Bereziki baliagarria da testamentuetan derrigortzerik egon ez denean, baina bai egilearen adimen- eta borondate-gaitasun mugatuak aprobetxatu direnean.

Gure peritu-txosten guztiak UNE 197001:2019 arauaren arabera egiten ditugu. Justizia Administrazioan peritu judizial gisa inskribatutako peritu psikografologikoak gara.