Peritu-txosten kaligrafikoak

Peritu kaligrafikoaren helburua grafismoen egiletza zehaztea eta dokumentuan egindako edozein aldaketa detektatzea da. Peritu kaligrafoaren txostena, askotan, froga erabakigarria da epaimahai baten aurrean.

Eskuz idatzitako proba pertsonala eta besterenezina da, eta, beraz, gaian aditua den pertsona batek egindako azterketa xeheak egilea nor den zehazteko aukera ematen du. Ohikoa da peritu kaligrafikoa prozedura judizialetan eskatzea, prozedura horietan ez baitago argi eskuz idatzitako sinadura baten edo testu baten egiletza.

Grafismoak aztertzeko eta erkatzeko prozesu horretarako, Ekuan tresna espezializatuak ditugu, eta, horri esker, lan hori modu zehatzenean egin dezakegu, azterketa zientifikoa ziurtatuz. Zalantzan jarritako dokumentuei egiten diegun analisi grafoteknikoaren prozesuari esker, aditu-txostenean jasotako irizpena ematen dugu, eta hori froga gisa aurkez daiteke edozein Justizia Auzitegitan.

Gainera, ahozko epaiketan gure peritu-txosten kaligrafikoak berresten ditugu, modu arrazoitu, argi, logiko, fidagarri eta profesionalean.

creación de informes periciales caligráficos

Era berean, kontrainformeak edo kontra-peritu kaligrafikoak ere egiten ditugu. Aurkako alderdiak prozesu judizialean aurkeztutako txostena aztertzen dugu, peritajearen aurkaratzea eragin dezakeen oro aztertzeko (ea metodologia egokiaren arabera egin den, tresna egokia erabili duen, kontraesanik edo kontuan hartu gabeko alderdirik dagoen, eta abar).

Gure peritu-txosten guztiak UNE 197001:2019 arauaren arabera egiten ditugu. Peritu judizial gisa Justizia Administrazioan inskribatutako peritu kaligrafoak gara.