Komunitate-bitartekaritza

Komunitateko gatazketan esku hartzen dugu. Komunitate-bitartekaritzaren helburua komunitate bereko pertsonen arteko bizikidetza ona bultzatzea da.

Hauek adibide batzuk baino ez dira. Ez bada zure kasua, galde iezaguzu.

Gatazkan bitartekari izan gaitezke, bai aurrez aurre, bai online, inplikatutako aldeen beharren arabera.

1. Herritarren arteko gatazkak

Bizilagunen komunitate batean, sarritan, bizikidetzaren ondoriozko gatazkak sortzen dira; besteak beste, zarata-arazoak, zikinkeria, usainak, gizalegearen aurkako portaerak eta abar.

Bitartekaritzak aldeen arteko komunikazioa errazten du, enpatia eta ulermena sustatzen ditu, eta gatazka konpontzen laguntzen du, etorkizunean sor daitezkeen arazoei aurrea hartuz.

2. Gatazkak gazteen lonjekin

Ohikoak dira gazteen lonjetan sortutako gatazkak. Normalean, zaratak, usainek eta auzoko gatazkek eragindako gatazkak izaten dira, besteak beste.

Kasu horietarako, alderdiak bitartekaritza-prozesu batean biltzeko aukera eskaintzen du Ekuak. Prozesu horretan, beste aldearen jarrera ulertzea, konponbideak elkarrekin planteatzea eta akordio bat sinatzea erraztuko da, auzo-bizikidetza hobetzeko eta etorkizuneko gatazkak prebenitzeko adostutako erabakiak zehazteko.

servicios de mediación comunitaria

3. Herritarren eta merkataritzako/ostalaritzako lokalen arteko gatazkak

Bitartekaritzak aukera ematen du, halaber, inguruko merkataritza- edo ostalaritza-lokaletako bizilagunen eta jabeen arteko gatazkak konpontzeko.

Bitartekariak, bere rol neutraletik, alderdien arteko elkarrizketa bultzatzen du, baita landutako alderdi guztiak eta elkarrekin hartutako neurriak edo erabakiak bilduko dituen akordio bat sinatzea ere.