Grafologia

Grafismoen egiletza zehazten dugu. Peritu kaligrafoaren txostena, askotan, proba erabakigarria izaten da epaimahai baten aurrean.

Peritu-txosten psikografologikoak grafismo baten egilearen nortasunaren ezaugarrien azterketa jasotzen du, baita haren animo-egoera eta kontzientzian edo patologietan izan daitezkeen alterazioak ere.

Bi txosten mota eskaintzen ditugu, eta horietan, eskribauaren nortasun-ezaugarriak aztertuz ateratako ondorioak zehazten ditugu.

Haurren marrazkiaren interpretazioari buruzko peritu-txostenak eskaintzen ditugu, bai eta haurren interpretazioari buruzko txostenak ere, norberak eskatuta.